مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) | سال:1391 | دوره:2 | شماره:4 | صفحه شروع:67 | صفحه پایان:84

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

304

دانلود:

224

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آسیب شناسی منظر محیطی در محدوده های سکونت گاهی پیرامون باغ های تاریخی بر اساس مطالعات انجام شده در منطقه فین کوچک

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 84

چکیده

 منطقه «فین کوچک», در دوران حیات خود, با داشتن شرایط محیطی دلنشین, از اقامتگاه های سلطنتی, با عالی ترین سطح برخوردار بوده و به استناد متون تاریخی, ییلاقی برای کاشان به شمار می رفته است. تغییرات گسترده دهه های اخیر در سکونتگاه های حومه شهرها, این منطقه را از آسیب بی نصیب نگذاشته و دشواری های برآمده از همجواری با شهر, چالش های جدید دیگری را برای آن پدیدآورده است. در شرایط فعلی, بخش عمده ای از این ارزش ها, در معرض تغییرات وسیع و آسیب های جدی قراردارند.منظر شهری, از حوزه هایی است که تغییرات درون و پیرامون یک پدیده شهری را آشکارا در خود نمایان می سازد. لذا, این پرسش مطرح می شود که آیا مطالعات منظر در محیط یادشده, می تواند علاوه بر شناخت آسیب های حوزه منظر, لایه ژرف تری از چالش های منطقه را نشان دهد.هدف این مقاله, بنابر آنچه گفته شد, مطالعه آسیب شناسانه منظر محیطی و سیمای منطقه ای فین کوچک است. ازین رو, در پژوهش حاضر, تلاش شده تا از یافته های به دست آمده برای سنجش آسیب های واردشده به مفاهیم اصلی شکل گیری منطقه, بهره جویی شود. مطالعاتی که چگونگی منظر شهری و تصویر شهر را در ذهن مردمان ایجاد می کنند, به لحاظ امکان انجام پذیری و نیز به دست آمدن نتایج قابل اعتماد, از جایگاه قابل توجهی برخوردارند. با این همه, هماهنگ کردن روش های مطالعاتی یادشده با ویژگی های سکونت گاه های خاصی همچون نمونه برگزیده و تلاش برای بومی سازی این روش ها, ضرورت نگاشتن چنین پژوهش هایی را گوشزد می کند.سنجش منظر محدوده سکونت گاهی فین, بر اساس مطالعات انجام شده از سوی «پاول دی اسپرای رگن» و بررسی وضعیت موجود تصویر ذهنی منطقه, نزد مردم, بر اساس نظریه «کوین لینچ» از بخش های اصلی این تحقیق هستند. در ادامه, یافته های تحقیق نسبت به درون مایه ها و اهداف بصری طرح که «سایمون بل», معرفی می کند, بررسی خواهند شد تا آسیب های واردشده به محتوای منظر یادشده, شناسنایی شوند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID