مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,111

دانلود:

221

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم پنبه: گزارش کوتاه علمی

صفحات

 صفحه شروع 506 | صفحه پایان 509

چکیده

 خشکی و شوری از مهم ترین عوامل محدود کننده تولید محصولات زراعی از جمله پنبه بوده و با مختل ساختن رشد طبیعی گیاه محصول را کاهش می دهند. عدم توانایی گیاه در تحمل اثرهای خشکی و شوری مخصوصا در مرحله جوانه زنی موجب می گردد که بخش وسیعی از اراضی مورد کشت گیاهان زراعی مورد استفاده قرار نگیرد. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری به جوانه زنی و رشد گیاهچه دو آزمایش جداگانه با استفاده از دو رقم تجارتی پنبه به اسامی ساحل و بختگان به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای خشکی و شوری شامل پتانسیل های صفر, 1-, 2-, 4-, 6-, 8- و 10- بار بود تیمارهای خشکی با استفاده از پلی اتیلن گلایکول 6000 و تیمارهای شوری با کلرید سدیم خالص تنظیم شدند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قجری، عبدالقدیر، و زینلی، ابراهیم. (1381). تاثیر شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم پنبه: گزارش کوتاه علمی. نهال و بذر، 18(4)، 506-509. SID. https://sid.ir/paper/20492/fa

  Vancouver: کپی

  قجری عبدالقدیر، زینلی ابراهیم. تاثیر شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم پنبه: گزارش کوتاه علمی. نهال و بذر[Internet]. 1381؛18(4):506-509. Available from: https://sid.ir/paper/20492/fa

  IEEE: کپی

  عبدالقدیر قجری، و ابراهیم زینلی، “تاثیر شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم پنبه: گزارش کوتاه علمی،” نهال و بذر، vol. 18، no. 4، pp. 506–509، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/20492/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی