مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

148

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خاستگاه آینده نگاری و جایگاه آن در سیاستگذاری بخش عمومی

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 136

چکیده

 آینده, نامعین و سرشار از عدم قطعیت های عمیق و رویدادها و اتفاق های غیرمنتظره و شگفتی ساز است. این امر در برنامه­ ها و سیاست­ های بخش عمومی که دارای حجم, اثر و پیچیدگی بیشتر بوده و افق زمانی بالاتری دارند, از شدت و حساسیت بیشتری نیز برخوردار می­ گردد و تلاش سیاستگذاران و برنامه­ ریزان همواره بر این است که تا حد ممکن بتوانند در تصمیمات و اقدامات خود, پیش تدبیری­ های لازم را برای برخورد با عدم قطعیت­ ها و رخدادهای احتمالی صورت دهند. در این میان, آینده نگاری به عنوان حوزه­ ای که از نظر تبارشناسی خاستگاه تاریخی آن به اتفاقات پس از جنگ دوم جهانی بازگشته, با ترکیب علم و هنر به عنوان تجربه فرارشته­ ای عمل کرده و از ترکیب حوزه­ های آینده پژوهی, برنامه­ ریزی راهبردی و توسعه سیاست شکل یافته است, می­ تواند به عنوان ابزاری موثر در دست دولتمردان و سیاستگذاران در زمینه برنامه­ ریزی پابرجا, شبکه­ سازی و ایجاد تعهد در میان ذینفعان و پابرجایی و موفقیت سیاستها مورد استفاده قرار گیرد. آینده نگاری می­ تواند کارکردهای اطلاع رسانی سیاست, مشاوره سیاستی و تسهیل کننده سیاست را بر عهده داشته باشد. همچنین, آینده نگاری می­ تواند در مسائل و موضوعات بین­ المللی و جهانی نیز به عنوان ابزاری کارآمد مد نظر قرار گیرد و تجربه کشورها و سازمانهای بین المللی موید این موضوع است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی