video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,382

دانلود:

336

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر 6 ماه در شهر کرمان 88-1387

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 52

چکیده

 زمینه: تغذیه با شیر مادر یک اصل مهم در تامین سلامت کودکان می باشد و در 6 ماه اول زندگی سبب کاهش مرگ و میر کودکان شده و آن ها را در مقابل بیماری ها محافظت می نماید. ضروری است علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر مورد بررسی قرار گیرد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی, راجع به 320 نفر از مادران دارای کودک زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره شیردهی شهر کرمان بود. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای انجام گردید که در آن اطلاعات دموگرافیک مادر و کودک, زمان شروع تغذیه با شیر مادر, سن شروع و نوع تغذیه تکمیلی و علل مصرف آن قبل از 6 ماهگی مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: یافته ها نشان داد که تنها 1.6% کودکان تا پایان 6 ماهگی تغذیه انحصاری با شیر مادر داشتند و اکثریت مادران 60.3% در سن زیر یک ماهگی تغذیه تکمیلی را شروع کرده اند. میانگین سن شروع 1.5± 1.98بود. همچنین رایج ترین نوع 99.7% شیر مصنوعی و مهم ترین علت برای شروع تغذیه تکمیلی, ناکافی بودن شیر مادر بود (92.7%), که 72.1% آن به توصیه پزشک بوده است و 68.5% مادران علت گریه کودک را ناکافی بودن شیر مادر دانسته اند. بین نوع زایمان و سن شروع تغذیه تکمیلی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.(p=0.016) نتیجه گیری: مهم ترین عامل در قطع زودرس تغذیه انحصاری با شیر مادر باور غلط مادران از نشانه های کفایت شیر مادر و توصیه پزشکان بوده است لذا لزوم آموزش مادران در دوران بارداری و شیردهی و آموزش مداوم پزشکان احساس می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مهرپرور، شهپر، و ورزنده، معصومه. (1390). بررسی علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر 6 ماه در شهر کرمان 88-1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (Journal of Advanced Biomedical Sciences)، 1(1)، 45-52. SID. https://sid.ir/paper/204039/fa

  Vancouver: کپی

  مهرپرور شهپر، ورزنده معصومه. بررسی علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر 6 ماه در شهر کرمان 88-1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (Journal of Advanced Biomedical Sciences)[Internet]. 1390؛1(1):45-52. Available from: https://sid.ir/paper/204039/fa

  IEEE: کپی

  شهپر مهرپرور، و معصومه ورزنده، “بررسی علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر 6 ماه در شهر کرمان 88-1387،” مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (Journal of Advanced Biomedical Sciences)، vol. 1، no. 1، pp. 45–52، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/204039/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی