مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

681

دانلود:

203

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تولید گیاهان هاپلویید پیازهای خوراکی بومی ایران (Allium cepa L.) به روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای

صفحات

 صفحه شروع 300 | صفحه پایان 312

چکیده

 ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) ایرانی دارای صفات مطلوب فراوانی هستند, اما عملکرد برخی از آن ها نسبت به ارقام هیبرید خارجی کمتر است, بنابراین تهیه هیبرید F1 از آن ها ضروری به نظر می رسد. به روش های مختلفی می توان لاین خالص تهیه کرد. تولید لاین خالص به روش سنتی وقت گیر و پرهزینه است, در صورتیکه با روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای در مدت کوتاه تری می توان به لاین های خالص دست یافت. به منظور بررسی عکس العمل توده های بومی ایران به روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای, آزمایشی روی شش توده ایرانی قرمز آذرشهر, سفید کاشان, سفید کمره خمین, سفید قم, درچه اصفهان و قولی قصه زنجان و دو رقم ایتالیایی بورتانا (Borettana) و ک ال آر (KLR) در دو محیط کشت JAF و F6 انجام شد. نتایج نشان داد که محیط های کشت مورد استفاده بر درصد تولید جنین, درصد گل های تشکیل دهنده کالوس و درصد گل های شیشه ای شده اثر معنی داری داشته و همچنین اثر متقابل معنی داری بین محیط کشت و توده های پیاز وجود داشت. محیط کشت F6 در مقایسه با JAF دارای درصد جنین و گل های تشکیل دهنده کالوس بیشتر و گل های شیشه ای شده کمتر بود. بیشترین درصد جنین در توده قولی قصه زنجان و کمترین آن در سفید کمره خمین به دست آمد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسن دخت، محمدرضا، کاشی، عبدالکریم، کامپیون، برونو، و بزرگی پور، رضا. (1379). بررسی تولید گیاهان هاپلویید پیازهای خوراکی بومی ایران (Allium cepa L.) به روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای . نهال و بذر، 16(3)، 300-312. SID. https://sid.ir/paper/20337/fa

  Vancouver: کپی

  حسن دخت محمدرضا، کاشی عبدالکریم، کامپیون برونو، بزرگی پور رضا. بررسی تولید گیاهان هاپلویید پیازهای خوراکی بومی ایران (Allium cepa L.) به روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای . نهال و بذر[Internet]. 1379؛16(3):300-312. Available from: https://sid.ir/paper/20337/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا حسن دخت، عبدالکریم کاشی، برونو کامپیون، و رضا بزرگی پور، “بررسی تولید گیاهان هاپلویید پیازهای خوراکی بومی ایران (Allium cepa L.) به روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای ،” نهال و بذر، vol. 16، no. 3، pp. 300–312، 1379، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/20337/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی