مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات مدیریت بهبود و تحول | سال:1390 | دوره:21 | شماره:66 | صفحه شروع:165 | صفحه پایان:193

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

284

دانلود:

141

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 193

چکیده

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID