Start: 2/6/2023 8:34:16 PMEnd: 2/6/2023 8:34:16 PM >> 664

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

191

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مکان یابی مجموعه های مسکونی پایدار با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در بافت مرکزی شهر یزد

صفحات

 صفحه شروع 333 | صفحه پایان 347

چکیده

شهر یزد در دهه های اخیر با پدیده پراکنده رویی مواجه بوده است. این مساله علاوه بر نابودی باغ ها و زمین های کشاورزی پیرامونی, باعث افت کیفی محیط مسکونی در بافت مرکزی این شهر شده است. با توجه به اهمیت حفظ زمین های سبز, به خصوص در شهرهای کویری, و در عین حال ضرورت حفظ و احیا فضاهای سکونتی در بافت تاریخی شهر یزد, برنامه ریزی بر روی محیط مسکونی بافت مرکزی این شهر, می تواند روند توسعه این شهر را منطقی و پایدارتر از روند توسعه فعلی کند. هدف از این تحقیق, مکان یابی مجموعه های مسکونی با در نظر گرفتن معیارهای پایداری محیط مسکونی در ناحیه مرکزی شهر یزد است. فرضیه تحقیق اینگونه مطرح شده که زمین های متروک و رهامانده ای که در بافت تاریخی قرار داشته و در عین حال, در نزدیکی یا مجاورت خیابان های اصلی شهر واقع شده اند, شانس بیشتری برای احداث مجموعه های مسکونی پایدار در آن ها وجود دارد. روش تحقیق, تحلیلی - اکتشافی بوده و برای مکان یابی مجموعه های مسکونی پایدار, از تکنیک ANP استفاده شده است. یافته های نهایی تحقیق صحت فرضیه مطرح شده را ثابت می کند؛ به طوری که بر مبنای محاسبات روش فرآیند تحلیل شبکه ای, از میان 13 عامل شناسایی شده بر مکان یابی, تنها 5 عامل «مجاورت با فضاهای مرکزی و عمومی», «دسترسی به خودرو و مسیر سواره رو», «دسترسی به مراکز خرید عمده و ضروری», «قابل استطاعت بودن زمین», «نداشتن یا کم بودن مشکل های حقوق زمین» از عوامل موثر برای مکان یابی و احداث مجموعه های مسکونی پایدار در ناحیه مرکزی شهر یزد به شمار رفته است. در انتها نیز از میان 18 فضای مناسب احداث اینگونه مجموعه ها, یک فضای مشخص بر اساس روش ANP, انتخاب شده است. این فضا, مطابق با فرضیه مطرح شده, در مجاورت خیابان اصلی و مرکز خدماتی شهر یزد قرار داشته و از لحاظ اقتصادی - حقوقی, کم ترین مشکل را برای احداث مجموعه های مسکونی پایدار (نسبت به سایر فضاهای شناسایی شده) دارا است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی


  فایل موجود نیست.