video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,202

دانلود:

2,081

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش و کاربرد رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در نظریه های نوین شهرسازی

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 120

چکیده

 ارتقا کیفیت محیط و بهبود سطح زندگی ساکنان آن موضوع اصلی علم شهرسازی است. این موضوع به دلیل ماهیت چندبعدی خود از پیچیدگی و گستردگی ویژه ای برخوردار است. شهر, پدیده ای فراتر از کالبد ظاهری است. ابعاد اجتماعی و فرهنگی هر شهر به عنوان بعد پنهان در طرح های شهری به شمار می روند که به دلیل ماهیت غیرکالبدی و دشواری شناخت و درک, همواره در عرصه های نظریه پردازی و عملی مورد کم توجهی واقع شده اند. در این مقاله سعی شده است با اشاره به سیر تکوینی نظریه های شهرسازی به ویژه با تاکید بر زمینه های اجتماعی و فرهنگی, به بررسی رویکرد برنامه ریزی ارتباطی به عنوان یکی از مهم ترین مبانی فکری در زمینه طرح مباحث اجتماعی, فرهنگی در زمینه شهرسازی پرداخته شود. این تحقیق در پی پاسخ به این سوالات است: رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در سیر تکوینی نظریه های شهرسازی از چه جایگاهی برخوردار بوده و اصول و الزامات آن کدام است؟ نحوه عملکرد آن چگونه است و در وادی عمل با چه مشکلاتی مواجه شده است؟ با مطالعه نظریه های مطرح در برنامه ریزی شهری می توان نتیجه گرفت که ابعاد اجتماعی زندگی شهری در نظریه های برنامه ریزی شهری به ویژه در نظریه های نیمه نخست قرن بیستم کمتر مورد توجه بوده اند. توجه به مباحث اجتماعی از نیمه دوم قرن بیستم به طور جدی تری در نظریه های برنامه ریزی شهری گنجانده شده و در اواخر قرن گذشته به طور جد رویکرد ارتباطی در نظریه های برنامه ریزی شهری مورد توجه قرار گرفتند. این رویکرد در حوزه نظری و عملی دارای نقاط قوت و ضعفی است که به تفصیل در متن مقاله مورد مداقه قرار گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رفیعیان، مجتبی، و معروفی، سکینه. (1390). نقش و کاربرد رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در نظریه های نوین شهرسازی. معماری و شهرسازی آرمان شهر، 4(7)، 113-120. SID. https://sid.ir/paper/202432/fa

  Vancouver: کپی

  رفیعیان مجتبی، معروفی سکینه. نقش و کاربرد رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در نظریه های نوین شهرسازی. معماری و شهرسازی آرمان شهر[Internet]. 1390؛4(7):113-120. Available from: https://sid.ir/paper/202432/fa

  IEEE: کپی

  مجتبی رفیعیان، و سکینه معروفی، “نقش و کاربرد رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در نظریه های نوین شهرسازی،” معماری و شهرسازی آرمان شهر، vol. 4، no. 7، pp. 113–120، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/202432/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.