مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: معماری و شهرسازی آرمان شهر | سال:1397 | دوره:- | شماره:23 | صفحه شروع:361 | صفحه پایان:372

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

281

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین معیارهای مکانیابی فضای شهری برای برگزاری فستیوال ها، کارناوال ها و هنرهای اجرایی بیرونی

صفحات

 صفحه شروع 361 | صفحه پایان 372

چکیده

 مقاله حاضر, بخشی از پژوهشی است که با هدف تدوین معیارها و روش های مکانیابی فضاهای شهری با قابلیت برپایی فستیوال ها, کارنوال ها و هنرهای اجرایی بیرونی در آن ها انجام گرفته است. این پژوهش تلاشی برای برطرف کردن خلاء هایی است که در متون شهرسازی در خصوص معیارهای مکانیابی فضاهای شهری وجود داشته است. در این پژوهش, در ابتدا متون مربوط به ویژگی های فرمی و محتوایی برگزاری فستیوال ها, کارناوال ها و هنرهای اجرایی بیرونی در فضاهای شهری و ارتباط آن ها با ویژگی های انواع فضاهای شهری و معیارهای مکانیابی در برنامه ریزی شهری مورد مطالعه قرار گرفت. سپس, با انجام مصاحبه با اساتید دانشگاهی و صاحب نظران حیطه شهرسازی, هنرهای نمایشی و موسیقی و جمع بندی و یافتن نقطه نظرهای مشترک در میان پاسخ های آنان با استفاده از روش تحلیل چارچوب, نه تنها سعی شد کمبودهای موجود در متون ایرانی مربوط به موضوع رفع شود, بلکه باعث شد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از مطالعه متون مربوط به موضوع, با احتیاط و اطمینان بیشتری انجام گیرد. سپس, این مباحث از طریق روش کیفی و "استدلال قیاسی", مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و حکم کلی پژوهش, در قالب چارچوب نظری پژوهش به صورت نظریه ای تجویزی و توصیه ای تدوین شد, که در آن ضمن انتخاب «میدان» به عنوان گونه ای از فضاهای شهری که با هدف این پژوهش مطابقت بیشتری دارد, سه دسته معیار شامل «معیارهای محدود کننده» (با منطق بولین), «معیارهای ارجحیت دهنده» (با منطق فازی) و «معیارهای اجرایی», برای مکانیابی فضاهای شهری مناسب برگزاری کارناوال ها, فستیوال ها و هنرهای اجرایی بیرونی معرفی شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID