مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,087

دانلود:

348

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی به تفکیک بخش های سرمایه گذار (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC))

نویسندگان

انوشه شهرزاد

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 78

چکیده

 در متون جدید, تحقیق و توسعه (R&D) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. مخارج تحقیق و توسعه رشد اقتصادی را بهبود می بخشد و شکاف بین رشد تولید و رشد عوامل تولید را از طریق کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری پر می کند. تحقیق و توسعه به وسیله بخش های سرمایه گذارمختلف صورت می پذیرد. عدم سرمایه گذاری کافی در هر یک از این بخش ها می تواند عامل تضعیف برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه باشد. در این مقاله تاثیرات مخارج تحقیق توسعه بر روی رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظوربا تفکیک سرمایه گذاری در R&D بر حسب بخش های مختلف در درون یک الگوی رشد درون زا, از روش داده های تابلویی برای برآورد الگو طی دوره 2009-1998 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر مثبت و معنادار مخارج تحقیق و توسعه دولت, آموزش عالی, تشکیلات تجاری و موسسات غیر انتفاعی (سرمایه گذاران بخش های مختلف) بر رشد اقتصادی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  انوشه، شهرزاد. (1390). اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی به تفکیک بخش های سرمایه گذار (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)). اقتصاد کاربردی، 2(7)، 59-78. SID. https://sid.ir/paper/202066/fa

  Vancouver: کپی

  انوشه شهرزاد. اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی به تفکیک بخش های سرمایه گذار (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)). اقتصاد کاربردی[Internet]. 1390؛2(7):59-78. Available from: https://sid.ir/paper/202066/fa

  IEEE: کپی

  شهرزاد انوشه، “اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی به تفکیک بخش های سرمایه گذار (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC))،” اقتصاد کاربردی، vol. 2، no. 7، pp. 59–78، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/202066/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی