video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,803

دانلود:

329

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی حساسیت تریپس پیاز (Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae به گروه های مختلف حشره کش

صفحات

 صفحه شروع 251 | صفحه پایان 260

چکیده

 تریپس پیاز یکی از آفات مهم پیاز و دیگر محصولات گیاهی در جهان می باشد به طوری که هر سال چندین نوبت در طول فصل علیه آن سم پاشی می شود. در این تحقیق به منظور یافتن حشره کش های موثر از روش زیست سنجی تماسی استفاده گردید. از فرمولاسیون تجارتی حشره کش های اسپینوساد SC240, دلتامترین EC %2.5, سایپرمترین EC %40, دیازینون EC %60 و اکسی ماترین AS %0.6 برای تهیه غلظت ها استفاده شد. در این آزمایش کاغذ صافی با غلظت های مختلف حشره کش ها آغشته شد. سپس حشرات بالغ چهار روزه در داخل پتری رها گردید. ارزیابی ها برای تعیین درصد تلفات تریپس 24 ساعت بعد از رها سازی به داخل پتری انجام شد. مقادیر LC 50 محاسبه شده برای هریک از حشره کش ها به ترتیب 4.8, 3.08, 38.08, 47046, 2.43 میکروگرم برمیلی لیتر بود. نتایج حاصل از مقایسه LC50 حشره کش های شیمیایی علیه تریپس پیاز نشان داد که حشره کش اکسی ماترین با داشتن کمترین LC50, بیشترین سمیت را در بین سایر حشره کش ها برای تریپس داراست. بنابراین می توان آن را به عنوان حشره کش جدید در کنترل تریپس پیاز معرفی کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شیخی گرجان، عزیز، نیک پور، رویا، و بنی عامری، ولی اله. (1392). بررسی حساسیت تریپس پیاز (Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae به گروه های مختلف حشره کش. تحقیقات حشره شناسی، 5(3 (پیاپی 19))، 251-260. SID. https://sid.ir/paper/201193/fa

  Vancouver: کپی

  شیخی گرجان عزیز، نیک پور رویا، بنی عامری ولی اله. بررسی حساسیت تریپس پیاز (Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae به گروه های مختلف حشره کش. تحقیقات حشره شناسی[Internet]. 1392؛5(3 (پیاپی 19)):251-260. Available from: https://sid.ir/paper/201193/fa

  IEEE: کپی

  عزیز شیخی گرجان، رویا نیک پور، و ولی اله بنی عامری، “بررسی حساسیت تریپس پیاز (Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae به گروه های مختلف حشره کش،” تحقیقات حشره شناسی، vol. 5، no. 3 (پیاپی 19)، pp. 251–260، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/201193/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی