video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

718

دانلود:

232

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پاراتوبرکولوزیس در نشخوارکنندگان، جستجوی مولکولی بدنبال شواهد وجود مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس Type I و Type II در ایران

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 95

چکیده

 پاراتوبرکولوزیس یک نوع التهاب گرانولوماتوز مزمن و پیشرونده غیر قابل درمان روده می باشد که توسط مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis MAP) ایجاد می گردد. پاراتوبرکولوزیس در تمام جهان در میان نشخوارکنندگان دیده می شود. نخستین گزارشات پاراتوبرکولوزیس در ایران به دهه 1960 میلادی باز می گردد زمانی که بیماری در میان دام های وارداتی گاوداری شرکت نفت آبادان شناسایی گردید. در مطالعه حاضر تعداد13 جدایه کلینیکی MAP شامل 4 جدایه گوسفندی و 3 جدایه بزی از استان اصفهان همراه با 3 جدایه گاوی از استان زنجان و 3 جدایه گاوی از استان البرز در کنار دو سویه واکسینال 316F MAP و MAP III & V توسط آزمایش های مستقل PCR-IS900, PCR-F57 به منظور تعیین هویت و PCR-Collins به منظور تعیین تیپ باکتری مورد بررسی قرار گرفتند. در نتیجه اجرای این بررسی از نظر تکنیکی امکان اجرای هر سه آزمایش با استفاده از یک پروتکل واحد PCR فراهم گردید و علاوه بر این هویت همه 15 جدایه کلینیکی و سویه واکسینال مورد بررسی به عنوان تیپ های گاوی Type II) MAP) مورد تائید قرار گرفت. مشاهده انحصاری این تیپ در میان باکتری های تحت بررسی علیرغم بزرگتر بودن جمعیت گله گوسفند و بز کشور در مقایسه با گله گاو از نظر اپیدمیولوژیکی جالب توجه بنظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تدین، کیوان، مصوری، نادر، کشاورز، روح اله، شاه مرادی، امیرحسین، قادری، رایناک، سخاوتی، محمد، و مهره کش حقیقت، مریم. (1395). پاراتوبرکولوزیس در نشخوارکنندگان, جستجوی مولکولی بدنبال شواهد وجود مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس Type I و Type II در ایران. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)، 29(1 (پیاپی 110))، 89-95. SID. https://sid.ir/paper/201070/fa

  Vancouver: کپی

  تدین کیوان، مصوری نادر، کشاورز روح اله، شاه مرادی امیرحسین، قادری رایناک، سخاوتی محمد، مهره کش حقیقت مریم. پاراتوبرکولوزیس در نشخوارکنندگان, جستجوی مولکولی بدنبال شواهد وجود مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس Type I و Type II در ایران. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)[Internet]. 1395؛29(1 (پیاپی 110)):89-95. Available from: https://sid.ir/paper/201070/fa

  IEEE: کپی

  کیوان تدین، نادر مصوری، روح اله کشاورز، امیرحسین شاه مرادی، رایناک قادری، محمد سخاوتی، و مریم مهره کش حقیقت، “پاراتوبرکولوزیس در نشخوارکنندگان, جستجوی مولکولی بدنبال شواهد وجود مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس Type I و Type II در ایران،” تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)، vol. 29، no. 1 (پیاپی 110)، pp. 89–95، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/201070/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.