video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,703

دانلود:

449

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

یک روش ساده، سریع و مقرون بصرفه برای تخلیص تریپسین از پانکراس گوساله

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 39

چکیده

 ترپسین از جمله آنزیم هایی است که در فرآیندهای بیوتکنولوژی کاربرد فراوان دارد. در آزمایشگاه کشت سلولی, طی فرآیند پاشاژ سلول ها, تریپسین جهت جدا کردن سلول های چسبیده شده به دیواره ظرف کشت سلولی استفاده می شود. همچنین جهت جدا کردن سلول ها از یک بافت می توان از تریپسین استفاده کرد. تریپسین در فرایند تولید پپتن و پروتئین هیدرولیز شده از کازئین شیر و سویا بطور انبوه و گسترده مورد استفاده قرار می گیرد (1, 21). تریپسین یک سرین پروتئاز است که در سیستم گوارش اکثر مهره داران یافت می شود ترپسین از جمله آنزیم هایی است که در فرآیندهای بیوتکنولوژی کاربرد فراوان دارد. در این مطالعه با استفاده از روش های رسوب دهی پروتئین ها با سولفات آمونیوم اشباع شده 35 درصد و 75 درصد, رسوب دهی با تری کلرو استیک اسید 2.5 درصد وزنی حجمی, رسوب دهی پروتئین ها در pH=6.5 و در نهایت با کروماتوگرافی تمایلی تریپسین موجود در پانکراس تخلیص شد. با این روش, از هر کیلوگرم پانکراس گوساله 2.8 گرم تریپسین خالص با فعالیت ویژه155 (U/mg)  استحصال گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با این روش می توان 26 درصد از آنزیم موجود در پانکراس را بدست آورد. در نهایت می توان گفت این روش یک روش ساده, سریع و مقرون به صرفه جهت تولید انبوه تریپسین باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  غلامحسین گودرزی، بهمن، طالبی، محبوبه، باقریان، رویا، و حاجی حسینی، رضا. (1390). یک روش ساده, سریع و مقرون بصرفه برای تخلیص تریپسین از پانکراس گوساله. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)، 24(1 (پیاپی 90))، 33-39. SID. https://sid.ir/paper/200978/fa

  Vancouver: کپی

  غلامحسین گودرزی بهمن، طالبی محبوبه، باقریان رویا، حاجی حسینی رضا. یک روش ساده, سریع و مقرون بصرفه برای تخلیص تریپسین از پانکراس گوساله. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)[Internet]. 1390؛24(1 (پیاپی 90)):33-39. Available from: https://sid.ir/paper/200978/fa

  IEEE: کپی

  بهمن غلامحسین گودرزی، محبوبه طالبی، رویا باقریان، و رضا حاجی حسینی، “یک روش ساده, سریع و مقرون بصرفه برای تخلیص تریپسین از پانکراس گوساله،” تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)، vol. 24، no. 1 (پیاپی 90)، pp. 33–39، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200978/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.