مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,229

دانلود:

383

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر فسیل های قاره ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود، شمال نیشابور

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 60

چکیده

 اثر فسیلهای قاره ای در نهشته های الیگوسن واقع در پهنه بینالود همراه با رخساره سنگی در دو برش دامنجان و طاغان واقع در شمال شهر نیشابور مورد مطالعه قرار گرفتند. اثر فسیلهای شناسایی شده شامل Arenicolites isp., Cochlichnus isp, Scoyenia isp., Steinichnus isp., Taenidium barretti., Horizontal U-shaped burrows, J–shaped burrows., Root trace. می باشند. این اثر فسیلها مربوط به اثر رخساره اسکوینیا بوده و فقط در لایه های ماسه سنگی گسترش دارند. مطالعه محیط رسوبی بر پایه داده های رسوب شناختی و رخساره ای و همچنین نوع و فراوانی اثر فسیلها در رسوبات مورد مطالعه, نشان دهنده تشکیل این رسوبات در یک محیط رودخانه ای (کانال و حاشیه کانال) است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  دهنوی، داوود، محمودی قرایی، محمدحسین، موسوی حرمی، سیدرضا، و قائمی، فرزین. (1391). اثر فسیل های قاره ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود, شمال نیشابور. رخساره های رسوبی، 5(1)، 46-60. SID. https://sid.ir/paper/199872/fa

  Vancouver: کپی

  دهنوی داوود، محمودی قرایی محمدحسین، موسوی حرمی سیدرضا، قائمی فرزین. اثر فسیل های قاره ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود, شمال نیشابور. رخساره های رسوبی[Internet]. 1391؛5(1):46-60. Available from: https://sid.ir/paper/199872/fa

  IEEE: کپی

  داوود دهنوی، محمدحسین محمودی قرایی، سیدرضا موسوی حرمی، و فرزین قائمی، “اثر فسیل های قاره ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود, شمال نیشابور،” رخساره های رسوبی، vol. 5، no. 1، pp. 46–60، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/199872/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی