مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

709

دانلود:

226

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مکان یابی شوری خاک با استفاده از داده های محیطی و نمونه برداری هایپرکیوب در شهرستان میبد

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 79

چکیده

 نقشه برداری رقومی روشی نوین و جایگزینی مناسب برای روش های سنتی است. در این روش شوری خاک با یک سری متغیرهای محیطی ارتباط داده شده و سپس شوری خاک در نقاط دیگر پیش بینی می شود. در این پژوهش بر اساس روش هایپرکیوپ, مکان جغرافیایی 73 نمونه خاک مشخص و نمونه برداری و هدایت الکتریکی آن ها اندازه گیری شد. سپس با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی رابطه بینداده های زمینی و متغیرهای محیطی (اجزاء سرزمین و داده های ماهواره لندست 8) به دست آمد و در آخر شوری خاک درکل منطقه مورد مطالعه ارزیابی شد. نتایج تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعی نشان داد, که متغیر شاخص گیاهی نرمال شده (39.51%), شاخص گیاهی تعدیل کننده اثر خاک (27.60%), شاخص شوری (270.7%) و شیب اراضی (5.80%), جهت بررسی شوری خاک از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. همچنین نتایج ارزیابی مدل ضریب تبیین 0.57 و میانگین ریشه مربعات17.40 dS/m  کارآیی بالای آن را نشان می دهد. نتایج کلی این پژوهش نشان داد که استفاده از داده های ماهواره ای, مدل رقومی ارتفاع و مدل سازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی دارای دقت قابل قبولیاست, بنابراین پیشنهاد می شود در مطالعات آینده جهت تهیه نقشه رقومی خاک از روش مشابه استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تقی زاده مهرجردی، روح اله، غزالی، آرزو، کلانتری، سعیده، و رحیمیان، محمدحسن. (1395). مکان یابی شوری خاک با استفاده از داده های محیطی و نمونه برداری هایپرکیوب در شهرستان میبد. خشک بوم، 6(1 )، 69-79. SID. https://sid.ir/paper/199755/fa

  Vancouver: کپی

  تقی زاده مهرجردی روح اله، غزالی آرزو، کلانتری سعیده، رحیمیان محمدحسن. مکان یابی شوری خاک با استفاده از داده های محیطی و نمونه برداری هایپرکیوب در شهرستان میبد. خشک بوم[Internet]. 1395؛6(1 ):69-79. Available from: https://sid.ir/paper/199755/fa

  IEEE: کپی

  روح اله تقی زاده مهرجردی، آرزو غزالی، سعیده کلانتری، و محمدحسن رحیمیان، “مکان یابی شوری خاک با استفاده از داده های محیطی و نمونه برداری هایپرکیوب در شهرستان میبد،” خشک بوم، vol. 6، no. 1 ، pp. 69–79، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/199755/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی