مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,761

دانلود:

657

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هوش معنوی کارکنان دستگاه های اجرایی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای آنان

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 52

چکیده

 مقدمه و هدف پژوهش: این مقاله در مورد تبیین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای, فواید تقویت آن ها در افراد است که از مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه استفاده شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای کارکنان در دستگاه های اجرایی است.روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی می باشد.یافته ها: نتایج با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون نشان دادند بین اکثر مولفه های هوش معنوی و اخلاق حرفه ای رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: می توان ادعا کرد سازمان ها با اهمیت دادن به تقویت هوش معنوی کارکنان خود و برقراری واحدهایی جهت تنظیم منشور اخلاق حرفه ای در سازمان ها و کنترل بر رعایت مفاد این منشورها, می توانند شاهد موفقیت های بیشتری برای سازمان خود باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  ابراهیمی، سیدعلیرضا، حلاجیان، ابراهیم، و میربلوک بزرگی، شایسته. (1392). هوش معنوی کارکنان دستگاه های اجرایی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای آنان. مدیریت فرهنگی، 7(19)، 41-52. SID. https://sid.ir/paper/199648/fa

  Vancouver: کپی

  ابراهیمی سیدعلیرضا، حلاجیان ابراهیم، میربلوک بزرگی شایسته. هوش معنوی کارکنان دستگاه های اجرایی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای آنان. مدیریت فرهنگی[Internet]. 1392؛7(19):41-52. Available from: https://sid.ir/paper/199648/fa

  IEEE: کپی

  سیدعلیرضا ابراهیمی، ابراهیم حلاجیان، و شایسته میربلوک بزرگی، “هوش معنوی کارکنان دستگاه های اجرایی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای آنان،” مدیریت فرهنگی، vol. 7، no. 19، pp. 41–52، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/199648/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی