مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,269

دانلود:

1,005

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چالش های مناسب سازی فضاهای پیاده شهری (مطالعه موردی: محور پیاده خیابان ولیعصر)

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 28

چکیده

 مقدمه و هدف پژوهش: در چند دهه اخیر با بروز مسائل اجتماعی, زیست محیطی و ترافیکی در شهرها از یک سوی و افزایش نیازهای فرهنگی و فراغتی شهروندان از سوی دیگر احیاء فضاهای پیاده برای گسترش نظام حرکت پیاده در قالب طرح های بهسازی و مناسب سازی محورهای پیاده از وجهی نو مورد توجه نهاد مدیریت شهری قرار گرفته است. این مقاله در راستای بازشناسی و تاکید بر اهمیت و نقش معابر پیاده چالش ها و مسائل طرح های مناسب سازی قبل از اجرا, هنگام اجرا و پس از اجرا را در پاره محور خیابان ولیعصر از چهارراه ولیعصر تا چهارراه طالقانی شناسایی و تحلیل می نماید.روش پژوهش: روش پژوهش حاضر, توصیفی همبستگی از نوع کاربردی و ابزار پژوهش در مطالعه نمونه پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس روش نمونه گیری از جوامع نامحدود میان 200 نفر از کارشناسان, ساکنان و کسبه محدوده محور توزیع شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که فقدان مدیریت واحد, مستقل و متمرکز, ابهام و تردید مدیران شهری نسبت به ضرورت و اهمیت مناسب سازی و نارسایی نظام اطلاع رسانی به موقع به ساکنان و کاربران یا بی توجهی به مشارکت محلی مهم ترین چالش های فراروی پروژه های مناسب سازی قبل از اجرا است. مشکلات ناشی از فعالیت روزمره به ویژه تردد عابران توام با توقف های متعدد در اجرا و نبود ستاد یا متولی مراقبت و نگهداری به ترتیب مهم ترین مولفه های چالش زا در زمان اجرا و پس از آن می باشند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

علی اکبری، اسماعیل، و مدبر، سیدجلال. (1390). چالش های مناسب سازی فضاهای پیاده شهری (مطالعه موردی: محور پیاده خیابان ولیعصر). مطالعات مدیریت شهری، 3(7)، 15-28. SID. https://sid.ir/paper/199314/fa

Vancouver: کپی

علی اکبری اسماعیل، مدبر سیدجلال. چالش های مناسب سازی فضاهای پیاده شهری (مطالعه موردی: محور پیاده خیابان ولیعصر). مطالعات مدیریت شهری[Internet]. 1390؛3(7):15-28. Available from: https://sid.ir/paper/199314/fa

IEEE: کپی

اسماعیل علی اکبری، و سیدجلال مدبر، “چالش های مناسب سازی فضاهای پیاده شهری (مطالعه موردی: محور پیاده خیابان ولیعصر)،” مطالعات مدیریت شهری، vol. 3، no. 7، pp. 15–28، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/199314/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی