مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های قرآن و حدیث (مقالات و بررسی ها) | سال:1391 | دوره:45 | شماره:2 | صفحه شروع:117 | صفحه پایان:142

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

7,896

دانلود:

523

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ویژگی های روح (موضوع آیه «و یسالونک عن الروح») از دیدگاه قرآن و روایات

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 142

چکیده

 چنان که از کاربردهای روح در آیات قرآن و پاره ای از روایات پیداست, مقصود از روح در آن ها غیر از روح انسانی است. مقاله حاضر در باره ویژگی های روح, با استفاده از آیات قرآن کریم و احادیث معصومان (ع) سخن می گوید و هدف از آن پی بردن به چگونگی و حقیقت وجودی روح و از رهگذر آن, دستیابی به شناخت هرچه بیشتر در باره روح انسانی است. بر اساس آموزه های قرآن و حدیث, روح, موجودی مستقل, دارای حیات, علم و قدرت, از جنس امر و از ملکوت است. روح از زمره فرشتگان نیست بلکه آفریده ای بزرگتر از آن ها و حقیقتی واحد است که مراتب و درجات گوناگون دارد؛ مرتبه والایی از روح, همراه رسول خدا (ص) و ائمه پس از اوست که هر زمان که خداوند اراده کند, ایشان را آموزش می دهد, موفق می نماید, باخبر می سازد و راهنمایی می کند. همچنین همه انسان ها برخوردار از روحی هستند که وجود آن امری قطعی است و ظاهرا روح همه آن ها از روحی که برتر از سایر ارواح و روح برگزیده خداست, نشات گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID