مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

280

دانلود:

168

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل و بررسی تقسیم بندی های ارایه شده در قرائات قرآن کریم

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 38

چکیده

 «قرائت قرآن کریم» از جمله علوم قرآنی است که ریشه آن به قدیمی ترین تالیفات دانشمندان قرآنی بازمی گردد و به عنوان علمی بر پایه نقل, استوار است. انواع اختلاف در قرائات قرآنی متعدد می باشند که تقسیم بندی این انواع و جامع نگری در خصوص آن, از دیرباز مورد گفت وگوی صاحبان این فن بوده است. اختلاف نظریات در این باره فراوان است که دستیابی به الگوی مناسب و جامع را با دشواری روبه رو کرده است و همین مساله, این شبهه را القا کرده است که قرائات مختلف ممکن است به حدی فراوان و متنوع باشند که اساس قرآن را تغییر دهند. در این مقاله, پس از نقل, بررسی و نقد عمده نظریات مطرح شده درباره تقسیم قرائات, الگوی تقسیم بندی جامعی در انواع قرائات ارائه گردیده است. سپس, با همین الگو, هفت و ده قرائت مشهور در تمام آیات قرآن کریم بررسی و پس از شمارش و دسته بندی موارد, جدول نتیجه شمارش اختلافات و انفراد قاریان و راویان, ارایه شده و نشان داده است علی رغم اصالت قرائت واحد نبوی (ص) و عدم پذیرش قرائات مختلف به عنوان اصل نازل شده از جانب خدای متعال, تعداد و تنوع اختلافات منقول به حدی نیست که در متن متواتر قرآنی اشکال ایجاد کند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.