video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

847

دانلود:

353

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان

صفحات

 صفحه شروع 197 | صفحه پایان 227

چکیده

 فرآیند حسابرسی متأثر از ویژگی های فردی حسابرس است, لذا انتظار می رود تا حسابرس در فرآیند تصمیم گیری و قضاوت خود دچار سوگیری های شناختی گردد. ارزیابی حسابرس از تداوم فعالیت, ممکن است در معرض اثر پیشگویی کامبخش قرارگیرد. به بیان دیگر, ممکن است حسابرس دچار این ترس شود که صاحبکار خود را ازدست بدهد. تئوری اغوا کنندگی اخلاقی بیان می دارد که این رفتار حسابرسان غیرارادی است. تجربه در سازمان دهی و جمع آوری اطلاعات, قضاوت و انتخاب نوع گزارش تأثیر می گذارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان است. به همین منظور داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای که بین حسابرسان توزیع گردید جمع آوری گردید. از طریق تحلیل مسیر در معادلات ساختاری عملیات تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفت. یافته هانشانمی دهدکه تجربه در حسابرسان با تجربه بالا توانسته تا اثر پیشگویی کامبخش را تعدیل نماید. به همین خاطر بهتر است از طریق آموزش موجب آشنایی حسابرسان با تجربه کم با این پدیده شده تا اثر آن را بر روی تصمیمات خود در نظر داشته باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اکبری نفت چالی، عیسی، پورحیدری، امید، و خدامی پور، احمد. (1398). تأثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 11(41 )، 197-227. SID. https://sid.ir/paper/198124/fa

  Vancouver: کپی

  اکبری نفت چالی عیسی، پورحیدری امید، خدامی پور احمد. تأثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)[Internet]. 1398؛11(41 ):197-227. Available from: https://sid.ir/paper/198124/fa

  IEEE: کپی

  عیسی اکبری نفت چالی، امید پورحیدری، و احمد خدامی پور، “تأثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان،” پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، vol. 11، no. 41 ، pp. 197–227، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/198124/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی