مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) | سال:1395 | دوره:7 | شماره:28 | صفحه شروع:55 | صفحه پایان:72

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

416

دانلود:

179

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پوشش ریسک با استفاده از شاخص ترکیبی قراردادهای آتی (مطالعه موردی بازار مالی ایران)

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 72

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID