مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران | سال:1392 | دوره:10 | شماره:1 (پیاپی 40) | صفحه شروع:859 | صفحه پایان:863

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

115

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع هایپوکلسمی تحت بالینی بعد از زایش در گاوهای شیری و ارتباط آن با بروز بالانس منفی انرژی در حومه شهرستان ارومیه

صفحات

 صفحه شروع 859 | صفحه پایان 863

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID