مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران | سال:1391 | دوره:9 | شماره:4 (پیاپی 39) | صفحه شروع:847 | صفحه پایان:855

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

133

دانلود:

101

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر فنیل بوتازون بر پارامترهای کلینیکی بیهوشی حاصل از تیوپنتال سدیم در سگ نر

صفحات

 صفحه شروع 847 | صفحه پایان 855

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID