مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران | سال:1391 | دوره:9 | شماره:4 (پیاپی 39) | صفحه شروع:811 | صفحه پایان:816

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

96

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جداسازی و شناسایی فلور قارچی ملتحمه چشم سالم در اسب عرب ایرانی

صفحات

 صفحه شروع 811 | صفحه پایان 816

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID