مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,471

دانلود:

570

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن مسلح بلند نامتقارن در پلان با سیستم دوگانه قاب-دیوار

نویسندگان

حبیبی محمد | پورشاء مهدی

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 53

چکیده

 این مقاله به ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح بلند نامتقارن در پلان با سیستم دوگانه قاب–دیوار می پردازد و تاثیر نوع مدل رفتار غیرخطی دیوار برشی را بر پاسخ های لرزه ای غیرخطی مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه, یک ساختمان 18 طبقه بتن مسلح دارای دیوار برشی و نامتقارن درپلان به صورت سیستم هایی با درجات درگیری متفاوت بین مودهای انتقالی و پیچشی (سه سیستم نامنظم) درنظر گرفته شده است؛ در این سازه ها, دیوارهای برشی به صورت المان قاب معادل (تیر-ستون) مدل سازی شده و رفتار غیر خطی آن ها یک بار توسط مفصل اندرکنشی (PMM) و بار دیگر توسط المان فایبر (Fiber) درنظر گرفته شده است. در مدل فایبر, برای منحنی تنش- کرنش غیرخطی بتن و فولاد, به ترتیب از منحنی های رفتاری Mander و Park استفاده شده است. پاسخ های لرزه ای سیستم های نامنظم با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی و همچنین روش های پوش آور ارتقاء یافته شامل تحلیل پوش آور مودال (MPA), تحلیل پوش آورمودال متوالی (CMP), N2 توسعه یافته (EN2) و تحلیل پوش آور متعارف با الگوی بارگذاری مود غالب با در نظرگیری دو مدل رفتار غیر خطی یاد شده برای دیوار برشی مورد بررسی قرارگرفته اند. نتایج نشان می دهند که جابجایی طبقات در مقایسه با دوران های مفاصل پلاستیک و جابجایی نسبی طبقات دارای تفاوت کمتری در این دو مدل رفتاری می باشد. همچنین خطای روش های پوش آور یاد شده در براورد پاسخ های لرزه ای, معمولا در مدل مفصل اندرکنشی بیشتر از المان فایبر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حبیبی، محمد،. (1393). بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن مسلح بلند نامتقارن در پلان با سیستم دوگانه قاب-دیوار. تحقیقات بتن، 7(1)، 35-53. SID. https://sid.ir/paper/197245/fa

  Vancouver: کپی

  حبیبی محمد. بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن مسلح بلند نامتقارن در پلان با سیستم دوگانه قاب-دیوار. تحقیقات بتن[Internet]. 1393؛7(1):35-53. Available from: https://sid.ir/paper/197245/fa

  IEEE: کپی

  محمد حبیبی،، “بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن مسلح بلند نامتقارن در پلان با سیستم دوگانه قاب-دیوار،” تحقیقات بتن، vol. 7، no. 1، pp. 35–53، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197245/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی