video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

198

دانلود:

52

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد محاسبات فازی در ماتریس های پورتفولیو به منظور بهبود تدوین راهبردهای سبد کسب وکار

نویسندگان

اکبری مهدی | مرادی محمود

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 161

چکیده

 تحلیلهای ماتریسی پورتفولیو (سبد سرمایه گذاری) یکی از رایج ترین روش های تجزیه و تحلیل کسب و کارها می باشند و ماتریس جذابیت – توانمندی کسب وکار یکی از انواع آن به شمار می آید که برای اهداف این تحقیق انتخاب شده است. در این مقاله محدودیت ها و مسائل موجود در رویکرد سنتی تجزیه و تحلیل کسب و کارها, تبیین و کاستی های مدنظر با کابرد تئوری اعداد فازی مرتفع می گردد. در روش شناسی پیشنهادی, عوامل داخلی و خارجی در قالب توضیحات زبانی و به صورت اعداد مثلثی فازی با رویکرد غربالسازی فازی ارزیابی می شوند. اعداد مثلثی فازی حاصل, در ماتریس جذابیت – توانمندی کسب وکار ترسیم و برآورد منطقه ای از هر کسب و کار جانمایی می گردد. نتایج بیانگر این مهم است که روش شناسی تبیین شده در مقاله حاضر, با توجه به درصد مساحت های هر منطقه, راهبردهای معنی دارتری برای کسب و کارها تدوین و تعیین اولویت می نماید. در انتها با بیان یک مطالعه موردی از کاربرد روش شناسی پیشنهادی در یکی از شرکتهای فعال در صنعت قند و شکر, مفاهیم ذکرشده به طور عمیق تری مورد توجه قرار داده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی