مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

540

دانلود:

131

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر حسن شهرت شرکت های لوازم خانگی

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 104

چکیده

 یکی از ویژگی های مهم محصولات و خدمات که از گذشته های بسیار دور, چه در عرصه های فردی, چه اجتماعی و چه در کسب و کار باعث سرآمدی نسبت به دیگران بوده, حسن شهرت است. هدف از انجام این پژوهش, معرفی حسن شهرت و مزایای رقابتی آن در عرصه کسب و کار و رتبه بندی عوامل موثر بر حسن شهرت در صنعت لوازم خانگی ایران است. این رتبه بندی با استفاده از پرسشنامه مدل توسعه یافته شهرت فامبران و به کارگیری داده های به دست آمده در تکنیک تاپسیس فازی, از دو دیدگاه مدیران و مشتریان این صنعت انجام می شود. در نتایج به دست آمده از این تحقیق, تفاوت ها و مشترکات عوامل موثر بر شهرت از دو دیدگاه مدیران و مشتریان مشخص شده است. همچنین, برای این عوامل, سه دسته به ترتیب اولویت مشخص شده است تا مدیران بتوانند با استفاده از آنها, به ارتقای شهرت شرکت خود بپردازند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی