مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

591

دانلود:

254

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زمین شیمی و جایگاه پالئوتکتونوماگمایی سنگ مادر متابازیت های مجموعه دگرگونی اسالم (شمال باختری رشت)

صفحات

 صفحه شروع 161 | صفحه پایان 179

چکیده

 مجموعه دگرگونی اسالم, بیشتر متابازیت, متاپلیت و سرپانتینیت است. متابازیت ها دگرگونی در رخساره های شیست سبز و شیست آبی را نشان می دهند. سنگ های رخساره شیست سبز از نوع برگواره و توده ای بوده و دارای مجموعه کانی شناسی, اکتینولیت, کلریت, آلبیت و اپیدوت هستند. شیست های آبی دارای مجموعه کانی شناسی آمفیبول سدیک, اپیدوت و فنژیت هستند. تجزیه شیمیایی کل سنگ این متابازیت ها, نشان می دهد که سنگ مادر (پروتولیت) آنها دارای ترکیب بازالتی تا آندزیتی با سرشت بیشتر کالک آلکالن بوده است. برپایه نمودارهای شناسایی جایگاه زمین ساختی ماگما (تکتونوماگماتیک), سنگ مادر این متابازیت ها وابسته به جزایر کمانی و تا اندازه ای پشته های میان اقیانوسی بوده است. الگوی عناصر خاکی نادر و نمودارهای عنکبوتی متابازیت های اسالم نیز همانند ماگماتیسم حدواسط و بازیک در جزایر کمانی یا بالای پهنه فرورانش است. احتمالا سنگ های رخساره شیست سبز و شیست آبی مجموعه دگرگونی اسالم معادل جزایر کمانی یا پوسته اقیانوسی داغ و جوان بالای پهنه فرورانش بوده اند. برخلاف سنگ کره اقیانوسی فروروی هموار و ستبر پالئوتتیس, در این بخش از پهنه اقیانوسی با انباشته شدن در بخش های سطحی تر, منشورهای به هم افزوده کانال فرورانش دچار شرایط دگرگونی رخساره های شیست آبی و سبز شده و متابازیت های مجموعه دگرگونی اسالم پدید آمده اند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نصرآبادی، محسن، و سعادت، محمد. (1395). زمین شیمی و جایگاه پالئوتکتونوماگمایی سنگ مادر متابازیت های مجموعه دگرگونی اسالم (شمال باختری رشت). پترولوژی، 7(28 )، 161-179. SID. https://sid.ir/paper/197065/fa

  Vancouver: کپی

  نصرآبادی محسن، سعادت محمد. زمین شیمی و جایگاه پالئوتکتونوماگمایی سنگ مادر متابازیت های مجموعه دگرگونی اسالم (شمال باختری رشت). پترولوژی[Internet]. 1395؛7(28 ):161-179. Available from: https://sid.ir/paper/197065/fa

  IEEE: کپی

  محسن نصرآبادی، و محمد سعادت، “زمین شیمی و جایگاه پالئوتکتونوماگمایی سنگ مادر متابازیت های مجموعه دگرگونی اسالم (شمال باختری رشت)،” پترولوژی، vol. 7، no. 28 ، pp. 161–179، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197065/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی