video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

332

دانلود:

184

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص های رشد و بهره وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L. )

صفحات

 صفحه شروع 567 | صفحه پایان 579

چکیده

 مدیریت صحیح آب در مزرعه باعث استفاده بهینه از منابع آب, خاک, کود و تولید محصولاتی با کمیت و کیفیت بالا می شود. در این راستا, به منظور ارزیابی اثر دور مختلف آبیاری بر اساس تبخیر از تشت در دو سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی بر شاخص های رشد رزماری, آزمایشی بصورت کرت های یک بار خرد شده, در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهر کرمان در سال زراعی 1394 اجرا گردید. در این آزمایش سه دور آبیاری بر اساس سه سطح تبخیر (25=1I, 40=2Iو 55=3Iمیلی متر تبخیراز تشت) به عنوان عامل اصلی ودو سیستم آبیاری قطره ای (سطحی =1Sو زیرسطحی =2S)به عنوان عامل فرعیمورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که وزن خشک اندام هوایی, ارتفاع بوته, تعداد شاخه زایا و شاخص سطح برگ در 2I در مقایسه با1I, به ترتیب 9/12, 6/12, 6/13 و 3/5 درصد کاهش داشت ولی با وجود این, صرفه جویی 1/44 میلی متر آب (1/21 درصد) و افزایش 6/3 درصدی بهره وری آب حاصل شد. از طرف دیگر بهره وری آب, وزن خشک اندام هوایی, ارتفاع بوته, تعداد شاخه زایا و شاخص سطح برگ در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی به ترتیب 1/15, 3/18, 7/9, 5/12 و 15 درصد نسبت به سیستم آبیاری سطحی بیشتر بود و تنظیم دور آبیاری بر اساس سطح 40 میلی متر تبخیر از تشت اعمال شده در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی در بهترین جایگاه از لحاظ صفت بهره وری آب قرار دارد. بنابراین استفاده از آبیاری قطره ای زیرسطحی در تیمارI2 در کشت گیاه دارویی رزماری در شهر کرمان می تواند راهکاری مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری آب در دوره های خشکسالی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسدی، رسول، حسن پور، فرزاد، مهربانی، میترا، باقی زاده، امین، و کاراندیش، فاطمه. (1397). تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص های رشد و بهره وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L. ). پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)، 32(4 (ب) )، 567-579. SID. https://sid.ir/paper/196854/fa

  Vancouver: کپی

  اسدی رسول، حسن پور فرزاد، مهربانی میترا، باقی زاده امین، کاراندیش فاطمه. تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص های رشد و بهره وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L. ). پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)[Internet]. 1397؛32(4 (ب) ):567-579. Available from: https://sid.ir/paper/196854/fa

  IEEE: کپی

  رسول اسدی، فرزاد حسن پور، میترا مهربانی، امین باقی زاده، و فاطمه کاراندیش، “تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص های رشد و بهره وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L. )،” پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)، vol. 32، no. 4 (ب) ، pp. 567–579، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/196854/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی