video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,278

دانلود:

411

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان

صفحات

 صفحه شروع 457 | صفحه پایان 466

چکیده

 قیمت گذاری آب یکی از مهم ترین ابزارهای اقتصادی برای مدیریت تقاضای روزافزون آب در بخش کشاورزی است. در این راستا, هدف این مطالعه, تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید در مزارع گندم شهرستان گرگان در سال زراعی 93-1392 می باشد. در این مطالعه, برای تعیین ارزش اقتصادی آب, توابع انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت. پس از برآورد این توابع, به منظور انتخاب بهترین شکل تابع تولید گندم, از فرض های کلاسیک و آزمون های اقتصادسنجی استفاده شد, بر اساس نتایج, تابع کاب- داگلاس به عنوان تابع تولید برتر انتخاب و ارزش اقتصادی آب معادل 1564.5 ریال به ازای هر مترمکعب برآورد گردید. همچنین قدرمطلق کشش خود قیمتی تقاضای آب برای گندم 1.28 برآورد گردید و بزرگتر از یک بودن مقدار این کشش نشان می دهد که سیاست های قیمتی می توانند عامل مهمی در کنترل مصرف غیربهینه این نهاده با ارزش باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گلزاری، زهرا، اشراقی، فرشید، و کرامت زاده، علی. (1395). برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)، 30(4 (ب))، 457-466. SID. https://sid.ir/paper/196666/fa

  Vancouver: کپی

  گلزاری زهرا، اشراقی فرشید، کرامت زاده علی. برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)[Internet]. 1395؛30(4 (ب)):457-466. Available from: https://sid.ir/paper/196666/fa

  IEEE: کپی

  زهرا گلزاری، فرشید اشراقی، و علی کرامت زاده، “برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان،” پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)، vol. 30، no. 4 (ب)، pp. 457–466، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/196666/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی