video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

561

دانلود:

430

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل مدیریت بحران در نظام منابع انسانی بنگاه های نفتی

صفحات

 صفحه شروع 225 | صفحه پایان 242

چکیده

 در دهه ­ های اخیر, شرکت های فعال در حوزه انرژی, به فکر جبران گذشته و جذب و استخدام منابع انسانی جدید برآمده اند. موج جدید استخدام ها اثرات مثبت و منفی زیادی در پی داشته است که اثرات منفی آن (مانند جذب بی رویه و تراکم تعداد کارکنان در شرکت ها, افزایش هزینه های منابع انسانی مازاد و. . . ) موجب بروز بحران در برخی از شرکت های حوزه انرژی شده است. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای مدیریت بحران در نظام منابع انسانی بنگاه های نفتی بود. روش تحقیق در این پژوهش, توصیفی-پیمایشی و نمونه آماری آن شامل 200 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران بود. برای تحلیل نتایج نیز از نرم افزارهای آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که به جز یک شاخص (شناسایی حوادث محتمل) تمامی شاخص های ذکر شده مدل را می­ ­ توان برای راهکارهای مدیریت بحران منابع انسانی در بنگاه های نفتی تجویز کرد. بالاترین میانگین رتبه ای مربوط به شاخص «تدوین سیاست ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی برای ارتقای انگیزش, رضایت شغلی و تعهد کارکنان» و شاخص بعدی اولویت های اجرای دوره های آموزشی برای توانمند سازی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خلیلی، رضا، محمودزاده، امیر، غازی، ایران، و رشیدی، محمدمهدی. (1398). مدل مدیریت بحران در نظام منابع انسانی بنگاه های نفتی. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 11(41 )، 225-242. SID. https://sid.ir/paper/196601/fa

  Vancouver: کپی

  خلیلی رضا، محمودزاده امیر، غازی ایران، رشیدی محمدمهدی. مدل مدیریت بحران در نظام منابع انسانی بنگاه های نفتی. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت[Internet]. 1398؛11(41 ):225-242. Available from: https://sid.ir/paper/196601/fa

  IEEE: کپی

  رضا خلیلی، امیر محمودزاده، ایران غازی، و محمدمهدی رشیدی، “مدل مدیریت بحران در نظام منابع انسانی بنگاه های نفتی،” مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، vol. 11، no. 41 ، pp. 225–242، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/196601/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی