مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

158

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تجربی تاثیر پارامترهای لیزر در شکل دهی ورق های فوم حفره بسته آلومینیم با استفاده از لیزر

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 44

چکیده

 در فرآیند شکل دهی با لیزر تشکیل گرادیان دمایی در راستای ضخامت ورق عامل ایجاد خم نهایی می باشد. ورق های فوم فلزی, به علت بروز شکست در حین تغییرشکل, توسط هیچ کدام از روش های مکانیکی قابل شکل دهی نمی باشد. در این مقاله, ورق های فوم حفره بسته آلومینیم تحت تابش لیزر قرار گرفته است. آزمایش ها با مقادیر متفاوت توان لیزر, سرعت پرتو و تعداد پاس های اسکن انجام گرفته است تا تاثیر هر کدام روی مقدار نهایی خم تعیین گردد. از طراحی آزمایش به شیوه رویه پاسخ و تحلیل واریانس نتایج به منظور تعیین تاثیر پارامترهای فرآیندی استفاده شده است. در انتها, رابطه ای برای پیش بینی مقدار زاویه خم در ورق فوم ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی