مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

118

دانلود:

29

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عفو و بازبینی نقش آن در رفتارهای مراقبت گرایانه پرستاران و سلامت روانی بدنی

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 32

چکیده

 رعایت حقوق بیمار در عرصه خدمات سلامت, نقش مهمی در بهبود و تنظیم رابطه پرستار - بیمار ایفا می کند و در مدیریت نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. کیفیت مراقبت سلامت و بهبود خدمات, ویژگی های اصلی در تمایز بین سازمان های مراقبت بهداشتی هستند. پرستاران نقش مهمی در مراقبت از بیماران به عهده دارند. عفو, با حوزه پزشکی و پرستاری ارتباط دارد و دارای کاربردهای گوناگونی در سلامت و بهزیستی روانشناختی بیماران و پرستاران است. پژوهش حاضر با هدف بازبینی نقش عفو در سلامت بدنی و روانی و تعاملات پرستار - بیمار انجام شد.پژوهش حاضر مطالعه ای مروری است که اطلاعات مورد نیاز آن از پایگاه های اطلاعاتی Science direct, Oxford journal, Springer, Sage, Taylor &, Francis, Google scholar جمع آوری شد. معیارهای اصلی جهت ورود, متون منتشرشده به زبان انگلیسی در محدوده سال های 1980 تا 2013 میلادی بود. جهت جستجو از کلیدواژه های Medical practice, Forgiveness, Nursing, Mental and physical health در عنوان متون استفاده گردید که طی آن تعداد  71مقاله بازیابی شدند و مورد مرور قرار گرفتند.نتایج تحقیق نشان داد عفو نقش مهمی در افزایش سلامت فیزیکی و روانی پرستاران و همچنین بهبود روابط پرستار - بیمار و تعامل با پزشکان در مراکز درمانی دارد. بیماران اغلب عدم عفو را درباره پزشکانی که تصمیمات و گاهی اشتباهات آن ها منجر به آسیب دیدن بیمار و رنج خانواده آن ها می شود, نشان می دهند. بیمارانی که افراد متخلف را مورد عفو قرار می دهند, کاهش در میزان اضطراب, افسردگی و خشم را گزارش می دهند. همچنین عفو به حفظ سلامت روان مثبت آن ها کمک کرده و عوامل خطرساز در ایجاد بیماری های روانی مزمن را کاهش می دهد.یافته های این مطالعه حاکی از اهمیت نقش متغیر عفو در موقعیت های بالینی, و لزوم توجه به این عامل در آموزش پرستاران به عنوان اعضای اصلی تیم مراقبت پزشکی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی