مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

849

دانلود:

224

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی همدان از رعایت حقوق خود در سال 1388

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 66

چکیده

 بیماران آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی در معرض خطر هستند. حقوق بیمار جزئی از حقوق بشر بوده و حوزه ای حساس برای گروه های پزشکی و بیماران بحساب می آید. اما متاسفانه در مواردی شاهد عدم رعایت آن توسط کارکنان مراکز آموزشی درمانی می باشیم. در این مطالعه میزان رعایت حقوق بیمار در مراکز آموزشی درمانی شهر همدان بررسی شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است. محیط پژوهش مراکز آموزشی درمانی بعثت, شهید بهشتی و سینای شهر همدان بوده و نمونه پژوهش شامل 200 نفر از بیماران بستری در این مراکز می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که شامل دو قسمت خصوصیات دموگرافیک واحدهای پژوهشی و سوالاتی جهت نظرسنجی از بیماران در مورد رعایت حقوق آنها بود.بیشترین مورد رعایت حقوق از دیدگاه بیماران (62 درصد) در بعد پذیرش بیمار می باشد و کمترین مورد میزان رعایت حقوق (42.5 درصد) در بعد مطالعه و امضای آگاهانه رضایتنامه می باشد. با توجه به آنکه به طور کلی 46 درصد از بیماران دارای این دیدگاه هستند که حقوق آنها به طور کامل رعایت نمی شود. با آموزش کادر درمانی و در نظر گرفتن حقوق اساسی بیمار و بالا بردن آگاهی بیماران از حقوق خود باید کارایی و کیفیت مراقبت بهداشتی را به حداکثر رساند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

محسنی، محمد، عشوندی، خدایار، و صفی، میثم. (1391). بررسی دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‌ های آموزشی همدان از رعایت حقوق خود در سال 1388. اخلاق پزشکی، 6(19)، 49-66. SID. https://sid.ir/paper/195744/fa

Vancouver: کپی

محسنی محمد، عشوندی خدایار، صفی میثم. بررسی دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‌ های آموزشی همدان از رعایت حقوق خود در سال 1388. اخلاق پزشکی[Internet]. 1391؛6(19):49-66. Available from: https://sid.ir/paper/195744/fa

IEEE: کپی

محمد محسنی، خدایار عشوندی، و میثم صفی، “بررسی دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‌ های آموزشی همدان از رعایت حقوق خود در سال 1388،” اخلاق پزشکی، vol. 6، no. 19، pp. 49–66، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/195744/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی