مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تاریخ پزشکی | سال:1392 | دوره:5 | شماره:14 | صفحه شروع:165 | صفحه پایان:176

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

142

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

«تدبیر سماع» در طب سنتی ایران با تاکید بر دیدگاه «ابوزید بلخی»

نویسنده

علیجانیها فاطمه

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 176

چکیده

 «تدبیر سماع» و به عبارت دیگر (توجه به موسیقی) به عنوان ابزاری جهت حفظ و ارتقای سلامت و نیز درمان بعضی بیماری ها موضوعی است که در آثار تعدادی از اطبا و حکمای طب سنتی ایران به آن اشاره شده و یا به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است. هدف این مقاله آن است که ضمن معرفی اجمالی این موضوع و اشاره به تعدادی از نظرات حکما, توصیه های «ابوزید بلخی» تحت عنوان «تدبیر سماع»را به طور مفصل تر بیان گردد و دقت نظر وی در ذکر اهمیت و تاثیر اصوات و نواها بر بهداشت و سلامتی جسم و روان انسان, به عنوان یک دیدگاه نوآورانه مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID