مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تاریخ پزشکی
سال:1392 | دوره:5 | شماره:14
صفحه شروع:153 | صفحه پایان:163

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

670

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی داروی آهسته رهش از افیون، نوآوری حکیم عمادالدین در رساله افیونیه

صفحات

 صفحه شروع 153 | صفحه پایان 163

چکیده

 رساله افیونیه یکی از رساله های «عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی» طبیب مشهور زمان صفویه است که در آن به طراحی و ساخت دو شکل دارویی آهسته رهش از شیاف و حب افیون پرداخته است. این فراورده برای بهبود حال بیماران و پیشگیری از عوارض ناشی از قطع مصرف در معتادان به افیون در زمان روزه داری طراحی شده است و این طبیب حاذق در مورد نحوه ساخت و مصرف و مقدار مصرف آن از ابتدا تا انتها به طور کامل توضیح داده است. با توجه به این که بسیاری از نوآوری ها در حیطه پزشکی ایرانی هم اکنون به عنوان راهکارهای مفید در درمان بیماران به کار می رود, به نظر می رسد که این ابداع و موارد مشابه آن در کتب طب سنتی ایران بتواند نقش موثری فراسوی داروسازی نوین به ویژه در داروهای طبیعی داشته باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.