مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تاریخ پزشکی | سال:1392 | دوره:5 | شماره:14 | صفحه شروع:79 | صفحه پایان:96

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

746

دانلود:

246

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مروری بر سوختگی و درمان آن از دیدگاه طب سنتی ایران

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 96

چکیده

سوختگی, چهارمین علت شایع تروما در سطح جهان است. سوختگی ها عموما به گرمایی, الکتریکی و شیمیایی طبقه بندی می شوند. سوختگی از جنبه های مختلف, زندگی فرد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد. در منابع طب سنتی سوختگی تحت عنوان «سوختگی» و «حرق» مورد بحث قرار گرفته است. سوختگی مرضی اصلی و حاد است که دفعتا و در اثر افزایش حرارت از اسباب خارجی ایجاد می شود که بنابر شدت و طول زمان تماس با منبع حرارت علایم متفاوت است و می تواند باعث سوء مزاج, تفرق اتصال, ورم, ایجاد زخم و جراحت و در موارد شدید حتی باعث تغییر شکل و از بین رفتن عضو آسیب دیده گردد. سوختگی در منابع طب سنتی بر اساس عامل ایجاد کننده آن به 7 گروه تقسیم می شود. علایم اصلی زخم سوختگی شامل قرمزی (حمرت), تاول (آبله یا نفاط) و درد می باشد. درمان های ارائه شده در طب سنتی شامل درمان های موضعی و رژیم های غذایی خاص و در بعضی موارد فصد می باشد. امید است مطالعه و بررسی آرای حکما در منابع طب سنتی در زمینه اسباب و علایم و درمان های سوختگی, راهگشا و پیش زمینه ای برای یافتن شیوه های درمانی کار آمدتر برای این معضل جهانی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID