مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تاریخ پزشکی
سال:1392 | دوره:5 | شماره:14
صفحه شروع:97 | صفحه پایان:111

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

363

دانلود:

119

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مباشرت و بایدها و نبایدهای آن از دیدگاه طب سنتی

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 111

چکیده

 یکی از مهم ترین مسایل بشر امروز, حفظ سلامتی است. ابزارهای حفظ سلامت بر اساس دیدگاه های پزشکی نوین و سنتی در همه آن چیزی است که بشر را احاطه کرده است. مواردی مانند آب و هوا, خوردنی ها و آشامیدنی ها, نوع فعالیت بدنی و مسایل روحی فرد از این جمله اند.از دیدگاه طب سنتی, جزء دیگری نیز در این میان دیده می شود و آن «مباشرت» و بایدها و نبایدهای آن, جهت حفظ سلامت است. طی این مقاله راهکارهای انجام یک مباشرت سالم در کتب مرجع طب نوین و طب سنتی بررسی شده اند. برای بررسی دقیق تر سایت های آسیب شناسی ارتباط جنسی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. از میان کتب مرجع طب سنتی, «قانون در طب», «ذخیره خوارزمشاهی», «مفرح القلوب», «کامل الصناعه» و «خلاصه الحکمه» بررسی شدند.به این ترتیب که برای این ابزار لذت بردن در جستجوی چهارچوبی بودیم که ضامن سلامت فرد باشد. مباشرت و ارتباط آن با غذا خوردن, با نوشیدنی ها, حمام کردن, خوابیدن, ساعت شبانه روز و حد زمانی آن از جمله مواردی است که در کتاب ها جستجو شدند.آنچه که حاصل این تحقیق بود به روشنی مشخص کرد که در طب نوین مباشرت ابزار لذت و البته ابزار حفظ سلامتی است ولی همچون طب سنتی به جزئیات نمی پردازد دارد؛ چرا که مباشرت در طب سنتی دارای حد زمانی است؛ مقدماتی را برای شروع می طلبد؛ در ساعت خاصی از شبانه روز توصیه می شود و در رابطه با غذا و آب نیز محدودیت هایی دارد و نقش پررنگ تری را همراه آداب اجرای آن در سلامتی ایفا می کند.به این ترتیب به نقش مهم مباشرت و لزوم به کار بستن توصیه های حکما برای درست انجام شدنش در حفظ سلامتی پی برده, لزوم آموزش افراد درباره بایدها و نبایدهای این مهم بیش از پیش مشخص می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی