video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

993

دانلود:

254

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

وضعیت میکروبی آب های زیر زمینی حوضه رودخانه هراز استان مازندران

صفحات

 صفحه شروع 321 | صفحه پایان 330

چکیده

 رودخانه هراز از دامنه های شمالی البرز مرکزی سرچشمه گرفته است و در یک دره به نسبت پهن به طرف شمال جریان می یابد و در مسیر آن چندین روستا, محله, حداقل 20 کارخانه شن و ماسه و مزارع پرورش ماهی وجود دارد. علاوه بر آن با احداث رستوران ها و محل های استراحت برای مسافران به منزله تفرج گاه نیز استفاده می شود. این مطالعه به منظور بررسی آلودگی میکروبی کلیفرمی آب های زیر زمینی منطقه رودخانه هراز انجام گرفت. در این مطالعه 60 نمونه آب های زیر زمینی رودخانه هراز, از 5 ایستگاه طی یک سال برداشته و در آن تعداد کل کلیفرم ها و کلیفرم مدفوعی ارزیابی شد. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد توتال کلیفرم های آب زیرزمینی به ترتیب متعلق به ایستگاه های آب اسک (0.4CFU/100ml) و هلوم سر (1.9CFU/100ml) بوده است. همچنین بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد کلیفرم مدفوعی به ترتیب در ایستگاه آب اسک (1.2CFU/100ml) و کلوده, هلوم سر و لاریجان (1.1CFU/100ml) تعیین شد. نتایج این بررسی نشان داد که آب های زیر زمینی رودخانه هراز آلودگی میکروبی دارد و از نظر کیفیت در سطح پایین قرار دارد و برای شرب و مصارف انسانی مناسب نیست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یعقوب زاده، زهرا، و صفری، رضا. (1394). وضعیت میکروبی آب های زیر زمینی حوضه رودخانه هراز استان مازندران. محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)، 68(2)، 321-330. SID. https://sid.ir/paper/194864/fa

  Vancouver: کپی

  یعقوب زاده زهرا، صفری رضا. وضعیت میکروبی آب های زیر زمینی حوضه رودخانه هراز استان مازندران. محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)[Internet]. 1394؛68(2):321-330. Available from: https://sid.ir/paper/194864/fa

  IEEE: کپی

  زهرا یعقوب زاده، و رضا صفری، “وضعیت میکروبی آب های زیر زمینی حوضه رودخانه هراز استان مازندران،” محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)، vol. 68، no. 2، pp. 321–330، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/194864/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی