مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دلبستگی به برند در طبقات محصول

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 62

چکیده

دلبستگی به برند, از چالش های مدیران بازاریابی برای ایجاد و حفظ پیوندی قوی و ماندگار با برند است. بنابراین, هدف این پژوهش, شناسایی راهکاری واقع گرایانه برای ایجاد و تقویت دلبستگی به برند و کسب پیامدهای مطلوب ناشی از آن در طبقات کالای تندمصرف و بادوام است. با اجرای دو پیش آزمون تعیین محصول و برند, کفش ورزشی با برند آدیداس و بستنی با برند کاله انتخاب شده اند, برندهایی که مخاطبان بیشترین استفاده از آنها را تجربه کرده اند. با اجرای روش پدیدارشناسی و انجام پانزده مصاحبه عمقی بر اساس روش نمونه گیری هدفمند چندگانه (شدت و گلوله برفی), داده ها جمع آوری شده اند. در مرحله تحلیل از طریق فرایند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری باز, محوری و انتخابیو همچنین تحلیل محتوای رابطه ای, مفاهیم, مقوله ها و مضمون ها سازمان دهی شده اند. درنهایت, اعضای مشارکت کننده اعتبار نتایج را که یک فرایند کنترلی است بررسی کرده اند. یافته ها نشان می دهند که متناسب سازی هدیه نقدی با پیام آگهی تبلیغاتی در سطح تفسیر بسیار و قدرت استدلال زیاد و در مقابل هدیه غیر نقدی با پیام آگهی تبلیغاتی در سطح تفسیر پایین و قدرت استدلال زیاد, باعث تقویت دلبستگی به برند و کسب پیامدهایی نظیر اعتماد به برند, رضایت از برند, تعهد به برند و وفاداری به برند می شود. این نتایج در هر دوطبقه کالای تندمصرف و بادوام مشابه بوده که نشان دهنده این است که دلبستگی به برند مستقل از طبقه محصول و بر اساس برنامه های ارتباطات بازاریابی شکل می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی