مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

848

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انگیزه ها و بازدارنده های برجسته در مجموعه امنیتی منطقه ای دریاچه مازندران

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 184

چکیده

 مسائل امنیتی و راهبردی مانند حضور رقابت آمیز بیگانگان, چالش تحکیم رژیم حقوقی دریاچه مازندران, بحران نظامی شدن آن, معضل چگونگی بهره مندی از مواهب طبیعی به ویژه منابع فسیلی گاز و نفت و همچنین چالش ترابری این انرژی و نیز, معضل های شدید زیست محیطی؛ از مهم ترین چالش های پیش روی برای شکل گیری مجموعه امنیتی منطقه ای در این حوزه به شمار می روند. منافع مشترک اقتصادی به ویژه ظرفیت های فراوان منطقه برای درآمدهای سرشار از انرژی, قرابت جغرافیایی, تهدیدها و چالش های امنیتی مشترک یاد شده و نیز, وجود همبستگی های تاریخی و فرهنگی, سبب شده است که حوزه دریاچه مازندران و کشورهای ساحلی آن را بتوان به عنوان مجموعه امنیتی منطقه ای مطالعه کرد. نویسندگان مقاله, بر جایگاه عوامل اقتصادی, به ویژه بایسته های انرژی محور, به عنوان برجسته ترین انگیزه برای تکوین مجموعه امنیتی منطقه ای دریاچه مازندران تاکید نموده و همچنین, چالش چگونگی پذیرش و وحدت آرا برای تحکیم رژیم حقوقی این دریاچه را به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده برای مجموعه امنیتی یادشده, تبیین نموده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رفیع، حسین، جعفری تهرانی، پیمان، و تقی نژاد، روح اله. (1390). انگیزه ها و بازدارنده های برجسته در مجموعه امنیتی منطقه ای دریاچه مازندران. راهبرد دفاعی، 9(35)، 143-184. SID. https://sid.ir/paper/194407/fa

  Vancouver: کپی

  رفیع حسین، جعفری تهرانی پیمان، تقی نژاد روح اله. انگیزه ها و بازدارنده های برجسته در مجموعه امنیتی منطقه ای دریاچه مازندران. راهبرد دفاعی[Internet]. 1390؛9(35):143-184. Available from: https://sid.ir/paper/194407/fa

  IEEE: کپی

  حسین رفیع، پیمان جعفری تهرانی، و روح اله تقی نژاد، “انگیزه ها و بازدارنده های برجسته در مجموعه امنیتی منطقه ای دریاچه مازندران،” راهبرد دفاعی، vol. 9، no. 35، pp. 143–184، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/194407/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی