مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

743

دانلود:

329

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد نظریه اطلاع در توالی های نوکلئوتیدی E.coli

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 57

چکیده

 پروتئین ها مکان های خاصی از توالی های نوکلئیک اسید در ژنوم را تعیین و به آنها متصل می شوند. بنابراین شناسایی جایگاه اتصال از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این تحقیق برای تشخیص جایگاه های اتصال پروتئین ها به توالی هایی از نوکلئیک اسیدها از معیار آنتروپی شانون استفاده شده است. این اندازه Rseqence نامیده شده که چگونگی توزیع اطلاع در سراسر محل های این جایگاه ها را نشان می دهد. با استفاده از این اندازه نشان داده شده است که محتوای اطلاع در جایگاه های اتصال پروتئین ها به توالی های نوکلئیک اسیدها دارای مقدار بزرگتر از صفر و در خارج این جایگاه ها به سمت صفر کاهش می یابد. همچنین اندازه دیگری از اطلاع با عنوان Rfrequency  محاسبه شده است که مقدار اطلاع لازم برای پیدا کردن جایگاه اتصال پروتئین را نشان می دهد. در اغلب جایگاه ها این دو مقدار از اطلاع, نزدیک به یکدیگر می باشند. در بعضی موارد این جایگاه ها حاوی اطلاع بیشتری از مقدار اطلاع لازم برای شناسایی آنها هستند که این مقدار اطلاع اضافی می تواند دلیلی برای اتصال پروتئین یا پروتئین های دیگری به این مکان ها باشد. مقایسه بین این دو اندازه Rsequence و Rfrequency بیانگر این مطلب است که اطلاع در جایگاه های اتصال, برای پیدا کردن آنها توسط پروتئین ها در ژنوم کافی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پاشا، عین اله، مصطفایی، حمیدرضا، و حسینی، شیما. (1387). کاربرد نظریه اطلاع در توالی های نوکلئوتیدی E.coli. دانش میکروب شناسی، 1(1)، 49-57. SID. https://sid.ir/paper/193214/fa

  Vancouver: کپی

  پاشا عین اله، مصطفایی حمیدرضا، حسینی شیما. کاربرد نظریه اطلاع در توالی های نوکلئوتیدی E.coli. دانش میکروب شناسی[Internet]. 1387؛1(1):49-57. Available from: https://sid.ir/paper/193214/fa

  IEEE: کپی

  عین اله پاشا، حمیدرضا مصطفایی، و شیما حسینی، “کاربرد نظریه اطلاع در توالی های نوکلئوتیدی E.coli،” دانش میکروب شناسی، vol. 1، no. 1، pp. 49–57، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/193214/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی