Start: 2/8/2023 8:25:18 AMEnd: 2/8/2023 8:25:21 AM >> 328

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

622

دانلود:

248

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری شاخص های مورفوتکتونیکی در منطقه طبس

صفحات

 صفحه شروع 213 | صفحه پایان 225

چکیده

 محدوده مورد مطالعه حد فاصل شهرستان های طبس و بشرویه می باشد و شامل بخشی از دشت طبس و رشته کوه شتری می باشد.در این تحقیق به معرفی منطقه از نظر ویژگی های ساختاری و اندازه گیری شاخص های زمین ریختی پرداخته شده است. بر این اساس گسل های ارشک و جمال واجد بالاترین و گسل های شتری و ازمیغان واجد کمترین سطح فعالیت های زمین ساختی نسبی شناخته شده اند.از سوی دیگر بررسی سابقه لرزه خیزی منطقه نیز انطباق بسیار آشکاری را با نتایج بدست آمده از اندازه گیری شاخص های زمین ریختی نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  معاشری، بی بی نرگس. (1394). رابطه ترس از درد, ترس از زایمان و نگرش به سزارین با روش ارجح زایمان در زنان باردار. مجله زنان مامایی و نازایی ایران، 18(@no)، 8-16. SID. https://sid.ir/paper/193003/fa

  Vancouver: کپی

  معاشری بی بی نرگس. رابطه ترس از درد, ترس از زایمان و نگرش به سزارین با روش ارجح زایمان در زنان باردار. مجله زنان مامایی و نازایی ایران[Internet]. 1394؛18(@no):8-16. Available from: https://sid.ir/paper/193003/fa

  IEEE: کپی

  بی بی نرگس معاشری، “رابطه ترس از درد, ترس از زایمان و نگرش به سزارین با روش ارجح زایمان در زنان باردار،” مجله زنان مامایی و نازایی ایران، vol. 18، no. @no، pp. 8–16، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/193003/fa