مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زمین
سال:1391 | دوره:7 | شماره:24
صفحه شروع:161 | صفحه پایان:178

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

475

دانلود:

273

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی خطر لرزه ای در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از نرم افزار EZ-FRISK (روش احتمالاتی)

صفحات

 صفحه شروع 161 | صفحه پایان 178

چکیده

 فلات ایران سرزمین لرزه خیزی است که به طور متوسط هر 5 سال یکبار یک زلزله مخرب در آن روی می دهد. در این میان شمال غرب ایران که در محل تلاقی دو ایالت لرزه زمین ساختی البرز و زاگرس نیز می باشد (میرزائی و همکاران, 1381) بسیار حائز اهمیت است زیرا که این منطقه در گذشته بارها زمین لرزه های ویرانگری را تجربه کرده است. همچنین وجود گسلهای لرزه زای بسیاری در این منطقه اثبات شده است که برخی از آنها مسبب زمین لرزه های مهیبی بوده اند. با توجه به تراکم جمعیت و وجود شهرهای مهمی مثل تبریز, اردبیل و ارومیه که از جمله قطبهای مهم صنعتی و اقتصادی کشور محسوب میشوند در این تحقیق بر آن شدیم که منطقه شمال غرب ایران را از نظر لرزه خیزی مطالعه نموده و میزان شتاب زمین حاصل از این زمین لرزه احتمالی را در نقاط مختلف تعیین نمائیم. گرچه در منطقه شمال غرب ایران مطالعات لرزه خیزی بسیاری انجام گرفته تدوین آئین نامه های جدید نیازمند تحلیل خطر قابل اطمینان میباشد.در مطالعات پیشین از نرم افزارهای قابل دسترس برای عموم استفاده شده که همگی قبل از سال 2000 میلادی کدنویسی شده اند در حالیکه یکی از نقاط قوت این تحقیق استفاده از یک نرم افزار جدید صنعتی است که در سال 2009 کد نویسی شده و توسط مجریان طرح خریداری شده است و نقاط ضعف نرم افزارهای قبلی را پوشش می دهد (به عنوان مثال پارامترهایی همچون عمق سایزموژنیک را لحاظ کرده, از روابط کاهندگی به صورت مستقیم استفاده می کند و کلیه سطح چشمه لرزه ای را به صورت شبکه بندی در محاسبات در نظر می گیرد).نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیشینه شتاب زمین حاصل در اثر رویداد زمین لرزه محتمل در یک روند شمال غربی - جنوب شرقی که با گسل شمال تبریز انطباق خوبی دارد رخ خواهد داد. همچنین نویسندگان با بکار بردن روابط تضعیف گوناگون دریافتند برخی از این روابط تضعیف همچون رابطه تضعیف اتکینسون - بور (2003) گرچه جهانی اند در منطقه مذبور نتایج قابل قبولی ارائه نمی دهند و استفاده از این روابط برای این منطقه توصیه نمی شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.