مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه | سال:1395 | دوره:14 | شماره:8 (پی در پی 85) | صفحه شروع:714 | صفحه پایان:727

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

327

دانلود:

138

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ایجاد برنامه کاربردی پرونده سلامت فردی برای مراقبت های دیابت بارداری مبتنی بر تلفن همراه هوشمند

صفحات

 صفحه شروع 714 | صفحه پایان 727

چکیده

 پیش زمینه و هدف: دیابت بارداری مادر باردار را در تمام طول بارداری درگیر کرده و بارداری پرخطری را برای مادر و جنین به همراه دارد. آگاهی زنان باردار درباره این بیماری و راه های کنترل آن میزان خطرات ناشی از عوارض آن کاهش می دهد. هدف اصلی پژوهش ایجاد برنامه کاربردی پرونده سلامت فردی مراقبت های دیابت بارداری مبتنی بر تلفن همراه هوشمند بود.روش پژوهش: این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بود. به منظور تعیین اقلام داده, پرسشنامه ای تهیه و از کلیه اعضای هیات علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (پنج نفر) و اعضای هیات علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران (هفت نفر) نیازسنجی انجام شد. بر اساس نتایج, نمونه اولیه برنامه با استفاده از نرم افزار بیسیک فور اندروید و زبان برنامه نویسی بیسیک و تحت سیستم عامل اندروید طراحی گردید. در مدت یک ماهه ارزیابی, نمونه اولیه بر روی تلفن همراه 25 نفر از زنان باردار با دیابت بارداری مراجعه کننده به بیمارستان تامین اجتماعی تک تخصصی زنان و زایمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان نصب گردید. سپس نظرات بیماران در مورد نمونه اولیه با پرسشنامه ارزیابی قابلیت استفاده و رضایت کاربران جمع آوری شد.یافته ها: ارزیابی قابلیت استفاده از برنامه نشان داد بیماران برنامه را با میانگین امتیاز 7.99 (از مجموع نه امتیاز) در سطح خوب ارزیابی کردند.نتیجه گیری: می توان از برنامه های کاربردی تلفن همراه جهت کمک به بیماران مبتلا به دیابت بارداری در کنترل قند خون, کاهش عوارض بیماری و ارتقاء سلامتی آن ها استفاده نمود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID