video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

930

دانلود:

194

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل وضعیت سکونتگاهها و راه های ارتباطی در رابطه با گسل های فعال در استان چهارمحال و بختیاری (وضعیت لرزه ای سکونتگاهها و راه های استان چهارمحال و بختیاری)

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 31

چکیده

 مقدمه: بررسی تحولات جمعیتی در کشور نشان از افزایش پیوسته جمعیت دارد که این رشد به احتمال زیاد تا ربع قرن آینده ادامه خواهد داشت. به علاوه, بسیاری از سکونتگاهها در مناطق با آسیب پذیری بالا واقع شده اند. در این پژوهش, استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ تحلیل دو عامل کلیدی در سال های اخیر مورد بررسی قرار می گیرد: آسیب پذیری لرزه ای سکونتگاهها و راه های ارتباطی.روش ها: در این پژوهش برای ارزیابی وضعیت سکونتگاهها و راه ها ابتدا با کمک روش وزن دهی عکس فاصله, از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی و با استفاده از داده های لرزه ای استان به حوزه بندی خطر زلزله پرداخته شد. پس از آن, وضعیت استقرار عوارض مورد بررسی در ارتباط با گسل ها و حوزه های ایجاد شده با استفاده از توابع همسایگی سنجیده شد. رویکرد کلی حاکم بر پژوهش روش تحلیلی-توصیفی است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با در نظر گرفتن پتانسیل بالای گسل های فعال در استان, تعیین حریم امن در مجاورت گسل ها ضروری به نظر می رسد. این خطوط راهنما در اجتناب از خطرات گسیختگی مستقیم گسل ها در برنامه ریزی شهری, مدیریت بحران, و علوم زمین بسیار کاربردی است. بر مبنای فاصله آسیب پذیر در اطراف گسلها, مجموعا 7 شهر و 58 روستا با خطر مستقیم گسیختگی ساختگاه مواجه هستند و در مجموع در حدود 1072590 کیلومتر از راه های موجود در استان, آسیب پذیری بسیار بالایی را نسبت به گسیختگی گسل نشان می دهند.نتیجه گیری: نتیجه به دست آمده بیانگر آن است که در نواحی غربی و شمال غربی با تراکم بیشتر سکونتگاههای روستایی و راه های ارتباطی مواجه هستیم؛ در صورتی که سکونتگاههای شرقی بزرگتر, پراکندگی آنها بیشتر و فراوانی آنها کمتر است. توسعه فزاینده سکونتگاهها و راه های ارتباطی بر روی این نواحی پتانسیل خطر خیزی لرزه ای استان را به طور فزاینده ای افزایش داده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فروغی، محمد، و حیدری نژاد، نسیم. (1389). تحلیل وضعیت سکونتگاهها و راه های ارتباطی در رابطه با گسل های فعال در استان چهارمحال و بختیاری (وضعیت لرزه ای سکونتگاهها و راه های استان چهارمحال و بختیاری). امداد و نجات (Scientific Journal of Rescue and Relief)، 2(4)، 21-31. SID. https://sid.ir/paper/190825/fa

  Vancouver: کپی

  فروغی محمد، حیدری نژاد نسیم. تحلیل وضعیت سکونتگاهها و راه های ارتباطی در رابطه با گسل های فعال در استان چهارمحال و بختیاری (وضعیت لرزه ای سکونتگاهها و راه های استان چهارمحال و بختیاری). امداد و نجات (Scientific Journal of Rescue and Relief)[Internet]. 1389؛2(4):21-31. Available from: https://sid.ir/paper/190825/fa

  IEEE: کپی

  محمد فروغی، و نسیم حیدری نژاد، “تحلیل وضعیت سکونتگاهها و راه های ارتباطی در رابطه با گسل های فعال در استان چهارمحال و بختیاری (وضعیت لرزه ای سکونتگاهها و راه های استان چهارمحال و بختیاری)،” امداد و نجات (Scientific Journal of Rescue and Relief)، vol. 2، no. 4، pp. 21–31، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/190825/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی