مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

93

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حقیقت ایمان از دیدگاه عین القضات

نویسندگان

شجاری مرتضی

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 103

چکیده

 عین القضات همدانی ایمان را امری مشکک و دارای مراتب شدت و ضعف می داند. از نظر وی, ایمان تصدیق دل است؛ تصدیقی که همراه با «عمل به دستورات شریعت» و «مهرورزی بر خلایق» باشد. نشانه پایین ترین مرتبه ایمان اعمالی است که مطابق با امتثال اوامر و اجتناب از نواهی الهی باشد. اما بالاترین مرتبه آن, درک حقیقت «لا اله الا الله» است. آدمی اگر به معرفتی دست یابد که مانند حضرت ابراهیم (ع) از خود بدر آید و عشق را تجربه کند, به حقیقت ایمان خواهد رسید. عین القضات در آثار خود تعبیراتی زیبا از حقیقت ایمان آورده است؛ تعبیراتی مانند عشق, لقاءالله, خودشناسی و درک وحدت وجود. مومن حقیقی با اینکه فانی در حق تعالی است, اما در جامعه زندگی کرده و با دیگر آدمیان تعامل دارد. این نکته مهم را عین القضات «اثبات بعد از محو» می نامد که نتیجه ایمان حقیقی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی