مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و فرهنگ
سال:1391 | دوره:3 | شماره:12
صفحه شروع:23 | صفحه پایان:35

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

12,472

دانلود:

641

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زن از نگاه پیامبر (ص)

نویسنده

شفیعی محمد

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 35

کلیدواژه

پیامبر (ص)Q2

چکیده

 ظهور شخصیت حقیقی زن و انجام رسالت های سنگین و مسوولیت های الهی و انسانی و راهیابی به کمال واقعی اش اقتضا می کند تا از دیدگاههای افراطی و تفریطی پرهیز نموده و نظر صحیح و منطبق بر فطرت که مبتنی بر آموزه های دینی می باشد را تببین نمود. از آنجا که خداوند, پیامبر (ص) را به عنوان الگو معرفی نموده است تا مومنان از سخنان و اعمال و رفتار آن حضرت درس بگیرند. یکی از موضوعاتی که در سخنان پیامبر (ص) مورد تاکید قرار گرفته, معرفی شخصیت زن و نوع نگاهی است که به زن دارد. پیامبر اکرم (ص) الگوی کامل انسانیت, زن را از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده که مهم ترین آنها عبارت از: عظمت و هویت دینی زن, نقش مادر و وظایف پروروشی ایشان, همکاری و پاداش خدمت به شوهر, توجه به فرزند دختر, وظیفه مرد نسبت به همسر, منفور بودن طلاق می باشد. در صورتیکه فرمایشات پیامبر (ص) مورد توجه قرار گیرد, آرامش در خانواده ها, افزایش و زمینه رشد و تعالی افراد خانواده فراهم می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.