مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و فرهنگ | سال:1390 | دوره:2 | شماره:8 | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:59

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

267

دانلود:

362

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش زن در بازاریابی سبز

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 59

کلیدواژه

چکیده

 شاید کسی تصور نمی کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سود آوری و فروش, نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تامل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز, بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسوولیت اجتماعی بنگاه ها وارد ادبیات بازاریایی شد. در این راستا زنان با صرفه جویی در مصرف انرژی, کاهش ضایعات و مقابله با آلودگی آب و هوا و محیط زیست نقش مهمی را در برنامه های بازاریابی سبز و توسعه پایدار ایفا می کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID