مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و فرهنگ | سال:1390 | دوره:2 | شماره:8 | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:81

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

15,499

دانلود:

788

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ویژگی های زنان بهشتی از منظر قرآن

نویسنده

حاجی شرفی رضوان

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 81

چکیده

 قرآن در بیست و چهار آیه به وصف زنان بهشتی «حور العین» که به ازدواج مومنان در بهشت می آیند پرداخته است. آنان دارای صفات پاک بودن, درشت چشم بودن, جوان و شاداب بودن, عاشق و هم سن و سال همسر خود بودن, و از نظر فکر و اخلاق عالی بودن و بهتر از اکثر زنان دنیوی می باشند. البته زنان مومنه دنیوی به دلیل انجام اعمال صالح از حوریان بهشتی بالاترند. در این مقاله دوازده ویژگی زنان بهشتی ذکر و با کمک آیات و روایات اسلامی تصویر نورانی از زنان بهشتی ارائه گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID